درباره شرکت

آفریدگار توانا را سپاس میگوییم که مارا در زمینه ثبوت آرمانهای علمی و میهنی مان یاری نموده تا بتوانیم گامی مستحکم درجهت پیشرفتهای صنعت این مرزوبوم رادر سرلوحه فعالیت خودقرار دهیم.

شركت چاووش معدن در سال 1374 تاسيس گرديد و در سال هاي نخست با يك خط تولید و 9 پرسنل درکارخانه تولیدپودرهاي معدني راآغاز نمود و از سال 1382 با دریافت گواهینامه iso 9001-2000 و با نصب خط دوم ,تولید پودرهاي تخصصي شامل بنتونيت ريخته گري ,ذغال ريخته گري واکسید منگنز رادر برنامه  فعالیت کارخانه خود قرار داد. در سالهای آتی به سبب تقاضاي بازار براي پودرهاي ريخته گري, يك نيم خط توليد به خط جدید اضافه نمود تا جوابگوي بازار مصرف داخل کشور باشد و درهمین اثنی فضای کارخانه رابه حدودیک هکتار به  لحاظ پیش بینی های آتی در طرح توسعه افزایش داد تا با بهتر شدن شرايط ،‌خط توليد ماسه ريخته گري رانیزدرمحیط کارخانه احداث نماید.

 ماشین آلات خطوط تولیدی:ازسیستم سنگ شکنی تاسیستم بسته بندی وچیدمان تماماًدر درمحیط های بسته وقابل کنترل استقراریافته است.                        

                                            

شرکت چاووش معدن،تولید کننده پودر بنتونیت ریخته گری، ذغال ریخته گری،اکسید